Products / Certificate
 
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. Down Light GL-DL06 CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE/LVD EN60598-2-2:1997
  EN60598-1:2009 ;EN62031:2008
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  CE(IP5X) EN60529; EN60598-1
  EN60598-2-2
  download
  2. Down Light GL-DL08 CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE/LVD EN60598-2-2:1997
  EN60598-1:2009; EN62031:2008
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  3. Down Light GL-DL04 CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008
  EN60598-2-2:1997
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  4. Down Light GL-DL10 CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008
  EN60598-2-2:1997
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  5. Down Light GL-DL06-IP FCC FCC part15b download
  CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE EN62471:2008 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989; EN60598-1:2009 EN62031:2008; EN60598-2-2:1997 download
  CE(IP54) EN60598-1; EN60529 (IP54 Report) download
  CE/EMF EN62493:2010 download
  6. Down Light GL-DL08-SM CE/LVD EN60598-2-1:1989; EN60598-1:2009
  EN62031:2008; EN60598-2-5:1998;
  download
  CE/Laser EN62471 2008 download
  CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  FCC FCC part15b download
  7. Down Light GL-DL08-IP CE EN60598-2-1:1989; EN60598-1:2009
  EN62031:2008
  download
  EN62471 2008 download
  IEC/EN 62493 2010 download
  EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE(IP64) EN60598-1; EN60529 (IP64 Report) download
  FCC FCC part15b download
  8. Down Light GL-DL10-SM CE EN60598-2-1:1989; EN60598-1:2009
  EN62031:2008
  download
  EN62471 2008 download
  IEC/EN 62493 2010 download
  EN55015:2009; EN61547:2009 download
  FCC FCC part15b download
    LM79 download
  9. Down Light GL-DLC06-15,
  GL-DLC06-35
  CE EN60598-2-2:2012; EN60598-1:2015 EN62031:2013 download
  EN62471 2008 download
  IEC/EN 62493 2010 download
  EN55015:2013; EN61547:2009 download
  FCC FCC part15b download
  GL-DLC06-15   LM79 download
  GL-DLC06-35   LM79 download
  10. Down Light GL-DL04,
  GL-DL06,
  GL-DL08,
  GL-DL010,
  GL-DL06-IP,
  GL-DLC06-15,
  GL-DLC06-35
  BSMI CNS14115(93); IEC60598-2-2(1979)
  CNS14335(88)
  download
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. Feature Lighting GL-CFD06DA-35 CE EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2015;
  EN62031:2013
  download
  IEC/TR62778 download
  IEC/EN 62493 2010 download
  EN55015:2013+A1:2015; EN61547:2009 download
    LM79 download
  FCC FCC part15b download
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. Flood Light GL-FL12; GL-FL30 CE/EMC EN55015:2009;EN61547:2009 download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  2. Flood Light GL-FL12; GL-FL30 FCC FCC part15b download
  GL-FL12 CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008;
  EN60598-2-5:1998
  EN61347-1:2011;
  EN61347-2-13:2006
  download
  CE(IP66) EN60598-1;EN60529 download
  GL-FL30 CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008 ;
  EN60598-2-5:1998
  EN61347-1:2011;
  EN61347-2-13:2006
  download
  CE(IP66) EN60598-1;EN60529 download
  3. Flood Light GL-FL120 CE/EMC EN55015:2009
  EN61547:2009
  download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989 ;
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008 ;
  EN60598-2-5:1998
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  CE(IP66) EN60598-1;EN60529 download
  FCC FCC part15b download
  CETL UL1598:3rd;UL8750 download
  PSE(Japan) download
  4. Flood Light GL-FL30S CE(IP54) EN60598-1;EN60529 download
  5. Flood Light GL-FL12S CE(IP54) EN 60598-1;EN60529 download
  6. Flood Light GL-FL12-CW-30D   LM79 download
  GL-FL30-CW-30D   LM79 download
  GL-FL120-CW-30D   LM79 download
  7. Flood Light GL-FL12; GL-FL12S PSE(Japan) download
  8. Flood Light GL-FL30-V2
  GL-FL30S-V2
  PSE(Japan) download
  FCC FCC part15b download
  CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008;
  EN60598-2-5:1998
  EN61347-1:2011;
  EN61347-2-13:2006
  EN61347-1:2008
  download
  GL-FL30-V2 CE(IP66) EN60598-1; EN60529 download
  GL-FL30S-V2 CE(IP54) EN60598-1; EN60529 download
  9. Flood Light GL-FL60 FCC FCC part15b download
  CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008;
  EN60598-2-5:1998
  EN61347-1:2011;
  EN61347-2-13:2006
  download
  CE(IP66) EN60598-1; EN60529 download
  CE/EMF EN62493:2010 download
  PSE(Japan) download
  10. Flood Light GL-FL180 CE / IP66 EN60598-1; EN60529 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009;
  EN62031:2008;
  EN60598-2-5:1998;
  download
  CE/Laser EN62471 2008 download
  CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  FCC FCC part15b download
  PSE(Japan) download
  11. Flood Light GL-FL100 CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009 ;
  EN62031:2013
  download
  CE/Laser EN62471 2008 download
  CE/EMF IEC/EN 62493 2010 download
  CE/EMC EN55015:2013: EN61547:2009 download
  CE / IP66 EN 60598-1; EN 60529 download
  FCC FCC part15b download
    LM79 download
  12. Flood Light GL-FL55 CE EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2015;
  EN62031:2013
  download
  EN62471 2008 download
  IEC/EN 62493 2010 download
  EN55015:2013; EN61547:2009 download
  CE / IP66 EN60598-1; EN60529 download
    LM79 download
  FCC FCC part15b download
  13. Flood Light GL-FL15; GL-FL35
  GL-FL15S
  CE EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2015; EN62031:2013
  download
  EN62471 2008 download
  IEC/EN 62493 2010 download
  EN55015:2013; EN61547:2009 download
  GL-FL15; GL-FL35 IP66 EN60598-1; EN60529 download
  GL-FL15S IP54 download
  GL-FL15   LM79 download
  GL-FL35   download
  GL-FL15; GL-FL35
  GL-FL15S
  FCC FCC part15b download
  14. Flood Light GL-FL150 CE EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2015;
  EN62031:2013
  download
  EN62471 2008 download
  IEC/EN 62493 2010 download
  EN55015:2013; EN61547:2009 download
  CE / IP66 EN60598-1; EN60529 download
  FCC FCC part15b download
  GL-FL150-CW   LM79 download

  Spot Light Series
  item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. Spot Light GL-SP07 CE/EMC EN55015:2007; EN61547:2000 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2006
  EN61347-2-13:2006;
  EN61347-1:2001
  download
  CE/Laser EN60825:2002 download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  CE(IP64) EN60529 ;EN60598-1;
  EN60598-2-1
  download
  CE(IP6X) EN60529; EN60598-1;
  EN60598-2-1
  download
  CE(IPX5) EN60598-1 download
  FCC FCC part18 download
  2. Spot Light GL-SP15 CE/EMC EN55015:2007; EN61547:2000 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2006
  EN61347-2-13:2006 ;
  EN61347-1:2001
  download
  CE/Laser EN60825:2002 download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  CE(IP65) EN60529 download
  CE(IP65) EN60598-1 download
  FCC FCC part18 download
  CE/EMC EN55015:2007; EN61547:2000 download
  3. Spot Light GL-SP15C
  GL-SP15S
  CE/LVD EN60598-2-1:1997 ;
  EN60598-1:2006
  EN61347-2-13:2006 ;
  EN61347-1:2008
  download
  4. Spot Light GL-SP15S CE(IP54) EN60529; EN60598-1 ;
  EN60598-2-2
  download
  GL-SP15C CE(IP54) EN60529;EN60598-1;
  EN60598-2-2
  download
  5. Spot Light GL-SP15C
  GL-SP15S
  FCC FCC part15b download
  6. Spot Light GL-SP30 CE/EMC EN55015:2007 ; EN61547:2000 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2006
  EN61347-2-13:2006;
  EN61347-1:2001
  download
  CE/Laser EN60825:2002 download
  CE(IP66) EN60529 download
  FCC FCC part18 download
  7. Spot Light GL-SP60 CE/EMC EN55015:2007;EN61547:2000 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2006
  EN61347-2-13:2006;
  EN61347-1:2001
  download
  CE/Laser EN60825:2002 download
  CE(IP65) EN60529 download
  FCC FCC part18 download
  8. Spot Light GL-SP100 CE/EMC EN55015:2009;EN61547:2009 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. Panel Light GL-PL0303
  GL-PL0306
  CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE/LVD EN60598-2-2:1997 ;
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008 ;
  EN60598-2-1:1989
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  2. Panel Light GL-PL0606 CE/EMC EN55015:2009 EN61547:2009 download
  CE/LVD EN60598-2-2:1997;
  EN60598-1:2009;
  EN62031:2008 ;
  EN60598-2-1:1989 ;
  EN61347-2-13:2006 ;
  EN61347-1:2008
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  3. Panel Light GL-PL0312 CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE/LVD EN60598-2-2:2012 ;
  EN60598-1:2009 ;
  EN62031:2008 ;
  EN60598-2-1:1989
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  4. Panel Light GL-PL0606-CW   LM79 download
  5. Panel Light GL-PL24-SM CE EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009;
  N62031:2013
  download
  EN62471 2008 download
  EN55015:2013 EN61547:2009 download
  FCC FCC part15b download
    LM79 download
  6. Panel Light GL-PL0303-V2;
  GL-PL0312-V2;
  GL-PL0606-V2
  CE EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009;
  EN62031:2013
  download
  EN62471 2008 download
  IEC/EN 62493 2010 download
  EN55015:2013; EN61547:2009 download
  FCC FCC part15b download
  GL-PL0303-V2-CW   LM79 download
  GL-PL0606-V2-CW   LM79 download
  GL-PL0312-V2-CW   LM79 download
  7. Panel Light GL-PL0303,
  GL-PL0303-V2,
  GL-PL0306,
  GL-PL0312,
  GL-PL0312-V2,
  GL-PL0606-V2,
  GL-PL0606A,
  BSMI CNS14115(93);
  IEC60598-2-2(1979)
  CNS14335(88)
  download
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. Track Spot Light TSL30 CE EN60598-2-1:1989;
  EN60598-1:2009;
  EN62031:2013
  download
  EN62471 2008 download
  IEC/EN 62493 2010 download
  EN55015:2013 EN61547:2009 download
    LM79 download
  FCC FCC part15b download
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. Troffer Light GL-TL0606-50 FCC FCC part15b download
  CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE EN62471:2008 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008
  EN60598-2-2:1997
  download
  CE/EMF EN62493:2010 download
  2. Troffer Light GL-TL0606-30 FCC FCC part15b download
  CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE EN62471:2008 download
  CE/LVD EN60598-2-1:1989
  EN60598-1:2009
  EN62031:2008
  EN60598-2-2:1997
  download
  CE/EMF EN62493:2010 download
  3. Troffer Light GL-TL0606-30
  GL-TL0606-50
  BSMI ISO14115(93); IEC60598-2-2(1979); CNS14335(88) download
 • item. Product Model No. Market According to tandard Certificate
  1. LED Bulb GL-BR20 CE/EMC EN55015:2009 EN61547:2009 download
  CE/LVD EN62031:2008 EN60968:1999 download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  CETL UL1993:3rd download
  2. LED Bulb GL-BR30-6;
  GL-BR30-9
  CE/EMC EN55015:2007 EN61547:2000 download
  CE/LVD EN61347-2-13:2006
  EN61347-1:2001 EN60968:1999
  download
  CE/Laser EN60825-1:2002 download
  FCC FCC part18 download
  3. LED Bulb GL-BR30-6;
  GL-BR30-9;
  GL-BR30-6A;
  GL-BR30-9A
  ETL UL1993:2rd download
  4. LED Bulb GL-BR40-18;
  GL-BR40-15;
  GL-BR40-9
  CE/EMC EN55015:2007 EN61547:2000 download
  CE/LVD EN61347-2-13:2006
  EN61347-1:2001 EN60968:1999
  download
  FCC FCC part18 download
  5. LED Bulb GL-BR40-15;
  GL-BR40-9;
  GL-BR40-15A;
  GL-BR40-9A
  ETL UL1993:2rd download
  6. Dimming LED Bulb GL-BR30D-9;
  GL-BR40D-14;
  GL-PAR38D-14
  CE/Laser EN62471:2008 download
  7. Dimming LED Bulb GL-BR30D-9 CE/EMC EN55015:2009 EN61547:2009 download
  CE/LVD EN62031:2008 EN60968:1999 download
  FCC FCC part15b download
  CETL UL1993:3rd download
  8. Dimming LED Bulb GL-BR30D-3 FCC FCC part15b download
  CETL UL1993:3rd download
  9. Dimming LED Bulb GL-BR40D-14 CE/EMC EN55015:2009 EN61547:2009 download
  CE/LVD EN62031:2008 EN60968:1999 download
  FCC FCC part15b download
  CETL UL1993:3rd download
  10. Dimming LED Bulb GL-BR40D-14LWW-120D lighting factors LM79 download
  lighting factors LM79 download
  lighting factors LM79 download
  lighting factors LM79 download
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. T8 Tube GL-T8-4; GL-T8-6;
  GL-T8-8; GL-T8-12;
  GL-T8-16; GL-T8-24
  CE/EMC EN55015:2007; EN61547:2000 download
  CE/LVD EN61347-2-13:2006;
  EN61347-1:2001;EN61195:1999
  download
  CE/Laser EN60825-1:2002 download
  FCC FCC part15b download
  2. T8 Tube GL-T840; GL-T820 CE/EMC EN55015:2009 ; EN61547:2009 download
  CE/LVD EN62560:2011 ; EN61195:2010 download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  3. T8 Tube GL-LP22 CE/EMC EN55015:2009 EN61547:2009 download
  CE/LVD EN61347-2-13:2006
  EN61347-1:2008
  EN61195:1999
  EN62031:2008
  download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  4. T8 Tube GL-LP11 FCC FCC part15b download
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. LED Bulb GL-A19 CE/EMC EN55015:2009; EN61547:2009 download
  CE/LVD EN62031:2008; EN60968:1999 download
  CE/Laser EN62471:2008 download
  FCC FCC part15b download
  CETL UL1993:3rd download
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. PIR Sensor GL-PIR10 CE/EMC EN55015:2009 ;EN61547:2009 download
  CE/LVD EN61058-1:2008 ; IP44(include) download
 • item. Product Model No. Market According to Standard Certificate
  1. Lighting Control GL-DA02 CE EN61347-2-11 download
  EN55015 download